Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Središče trikotniku očrtane krožnice

Simetrala stranice trikotnika je premica, ki stranico razpolavlja in je nanjo pravokotna.

Nariši simetrale vseh treh stranic trikotnika in preveri, da se sekajo v isti točki. Nato nariši krožnico, ki ima središče v presečišču simetral in poteka skozi oglišče $A$. Premikaj oglišča trikotnika in preveri, da krožnica poteka skozi vsa oglišča trikotnika.

Simetrale vseh treh stranic trikotnika se sekajo v točki, ki je enako oddaljena od vseh treh oglišč trikotnika, zato je središče trikotniku očrtane krožnice $S_O$. Razdalja med poljubnim ogliščem trikotnika in $S_O$ je polmer očrtane krožnice $R$.

Razišči s pomočjo aktivne slike.
Središče trikotniku očrtane krožnice leži vedno znotraj trikotnika.

Drži. Ne drži.

Dokažimo, da se simetrale stranic trikotnika res sekajo v isti točki.

Zgled

V zvezek nariši pravokotni trikotnik in mu konstruiraj očrtano krožnico. Ali opaziš kaj posebnega o središču krožnice? Utemelji.

Zgled

Jan je razbil krožnik. Želel ga je zlepiti, preden pride mama. Na mizo je pravilno postavil dve črepinji. Pomagaj mu določiti središče krožnika in rob krožnika, da bo lahko zložil še preostale črepinje. Natančnost svoje rešitve preveri pod gumbom.

<NAZAJ
>NAPREJ67/703