Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.

Peter je na dvorišču označil tri točke, skozi katere naj poteka rob okroglega bazena, ki ga želi zgraditi. Pomagaj Petru narisati načrt bazena.

14.
15.
16.

Načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki $a+b+c=12$ cm, $\alpha=60^\circ$ in $v_c=5$ cm.

17.

Dokaži, da sta trikotnika skladna, če se ujemata v:
a) dveh stranicah in težiščnici, ki pripada eni od njiju.
b) dveh kotih in višini iz vrha tretjega kota.
c) eni stranici, njej priležnem kotu in višini iz vrha tega kota.

18.

S programom za dinamično geometrijo razišči, v kolikšnem razmerju razdeli poljubna težiščnica trikotnik. Svoj odgovor utemelji.

19.

S programom za dinamično geometrijo razišči sled središča trikotniku očrtane krožnice, če spreminjaš lego enega od oglišč.

20.

Do 10. 1. 2013 so opisali že 5405 značilnih trikotnikovih točk. Pobrskaj po spletu in razišči, koliko so jih opisali do danes. Izberi nekaj zanimivih značilnih točk in jih predstavi učitelju, sošolcem ter staršem.

<NAZAJ
>NAPREJ74/703