Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

V zvezek načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki $a=6$, $b=4$ in $c=8$ cm. Trikotniku konstruiraj vse štiri znamenite točke.

6.

Načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki $a=6$ cm, $\beta=60^\circ$ in $t_a=5$ cm. Trikotniku konstruiraj še težišče.

7.

Načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki $\alpha=45^\circ$, $\beta=75^\circ$ in $v_b=3$ cm. Trikotniku konstruiraj tudi očrtano krožnico.

8.

Razišči vse štiri znamenite točke pravokotnega in enakostraničnega trikotnika. V katerem trikotniku ne obstaja Eulerjeva premica? Nalogo rešuj v zvezek ali s programom za dinamično geometrijo.

9.

Razišči, v katerih trikotnikih ležita središče trikotniku očrtane krožnice in višinska točka znotraj oziroma zunaj trikotnika. Nalogo rešuj v zvezek ali s programom za dinamično geometrijo.

10.

Načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki $c=6$ cm, $R=5$ cm in $t_c=4$ cm.

11.

Načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki $c=6$ cm, $b=8$ cm in $R=5$ cm.

12.

Kmet Tone želi privezati svojo kozo na kol na travniku tako, da bo popasla čim večji del travnika, vendar ne sme popasti sosedovega travnika. Določi točko, kamor naj zapiči kol, in kako dolga naj bo vrv. Nariši tudi območje, ki ga bo koza popasla. S premikanjem vogalov travnika oceni, kak trikotnik naj bo travnik, da bo koza popasla največji del travnika.

<NAZAJ
>NAPREJ73/703