Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Krožnica

Krožnica je množica točk v ravnini, ki so enako oddaljene od izbrane točke (središče krožnice). Polmer krožnice je poljubna daljica, ki povezuje središče s točko na krožnici. Njeno dolžino označimo z $r$.

Oglej si geometrijske objekte, povezane s krožnico. Premikaj točke, v treh posebnih legah se prikažejo napisi.

Daljica med poljubnima točkama na krožnici se imenuje tetiva , del krožnice med njima pa krožni lok , ki je vedno daljši od njene dolžine. Prikaži to situacijo na zgornji sliki.

Najdaljša izmed vseh tetiv se imenuje premer krožnice, vedno poteka skozi središče krožnice.

Dopolni z besedami: vsakemu krožnemu loku pripada natanko ena tetiva. Vsaki tetivi pa pripadata dva krožna loka, eden nad njo in drugi pod njo.

Na levi sliki uporabi gumb in nato premikaj točki $S$ in $G$. Koliko skupnih točk lahko imata dve krožnici?

Premikaj manjšo krožnico in opazuj, kako je medsebojna lega obeh krožnic povezana z njuno središčno razdaljo (večja ima polmer $r_1$, manjša pa $r_2$).

Krožnici se dotikata, če je njuna središčna razdalja enaka $r_1+ r_2$ (dotik na zunanji strani) ali $r_1- r_2$ (dotik na notranji strani).

<NAZAJ
>NAPREJ76/703