Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Krožnica s središčem $S$ in polmerom $r$ je množica tistih točk v ravnini, ki so od točke $S$ oddaljene za $r$ enot. Krožnica je sklenjena krivulja. Daljica med središčem in poljubno točko na krožnici je polmer, daljica med poljubnima točkama na njej pa tetiva. Najdaljšo tetivo imenujemo premer. Del krožnice med poljubnima njenima točkama je krožni lok.

Krog je množica tistih točk, za katere je razdalja do $S$ manjša ali enaka $r$. Krog je geometrijski lik.

Oglej si posebne podmnožice kroga.

Medsebojna lega premice in krožnice: premica je lahko ...

mimobežnica
nima skupnih točk s krožnico
tangenta
ena skupna točka (dotikališče)
sekanta
dve skupni točki (presečišči)

Premikaj točko in opazuj medsebojno lego.

Dve krožnici se lahko sekata, dotikata ali pa sta mimobežni. To je odvisno od njune središčne razdalje in polmerov.

Primer:

Z ravnilom in šestilom konstruiraj krožni odsek, če poznaš polmer krožnice $r=3$ cm in dolžino pripadajoče tetive $t=4$ cm.

<NAZAJ
>NAPREJ79/703