Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

V zvezek nariši poljubno krožnico s središčem $S$ in na njej izberi točki $A$ in $B$. Nato skonstruiraj tangenti skozi njiju, presek označi s $T$. Kak lik je $SATB$, kaj veš o njegovih kotih?

7.

V zvezek nariši točki $A$ in $B$ z medsebojno razdaljo $4$ cm. Z ravnilom in šestilom skonstruiraj vsaj en krožni lok, ki ima ti dve točki za svoji krajišči. Koliko je takih lokov?

8.

Kozo Lizi lastnik priveže v vogal ute z vrvjo dolžine $5$ m. Uta je dolga $3$ m in široka $2$ m. Katera slika prikazuje ozemlje, ki ga Liza lahko prehodi?

9.

Kozo Rozi lastnik včasih priveže v vogal ute (širina je $2$ m, dolžina $3$ m) z vrvjo dolžino $4$ metre. V zvezek nariši ozemlje, ki ga koza lahko obhodi. Uporabi ravnilo in šestilo, en centimeter na papirju naj predstavlja en meter v naravi.

10.

V zvezek načrtaj krožnico s polmerom $3$ cm in poljuben premer s krajišči $A$ in $B$. Nato nariši še premico skozi $A$ in $B$, ter tangenti na krožnico z dotikališči $A$ in $B$.

Ugotovitev: tangenti sta med seboj vzporedni , razdalja med njima pa je enaka 6 cm.
11.
<NAZAJ
>NAPREJ81/703