Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba

Stranico $a$ v poljubnem trikotniku, v katerem poznamo dolžini stranic in kot med njima, lahko izračunamo takole: $$a^{2}=b^{2}+c^{2}-2bc\cos\alpha.$$ Za isti trikotnik zapiši zvezi za izračun stranic $b$ in $c$.

Na podlagi zgornjih zvez, razmisli in zapiši potreben pogoj za uporabo kosinusnega izreka.

Zgled

Vrnimo se k uvodnemu problemu. Izračunajmo razdaljo med $A$ in $B$ (na dve decimalki natančno), če merita $a=3,2~$km, $b=1,7~$km in $\gamma=80^\circ$.

Označimo razdaljo med drevesi s $c$: $c^{2}=a^{2}+b^{2}-2ab\cos\gamma$ 

$c^{2}=$ 3,2 $^{2}+$ 1,7 $^{2}-$ 2 $\cdot$ 3,2 $\cdot$ 1,7 $\cdot\cos$ 80 $^\circ$

$c^{2}=$ 11,24

Razdalja med krajema $A$ in $B$ je 3,35 $~$km.

Zgled

Spremljaj, kako se z velikostjo kota spreminja velikost stranice $c$, in izberi pravilne trditve.


<NAZAJ
>NAPREJ199/703