Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
17.

Stranice trikotnika so $n^{2}+n+1$, $n^{2}-1$ in $2n+1$, $(n>1)$. Dokaži, da je kot nasproti največje stranice enak $120^\circ$.

Določi dolžine stranic trikotnika za $n=2,3$ in $5$.

18.
19.
20.

Izračunaj velikost tretje stranice v trikotniku s podatki:

a) $a=4~$cm, $c=2\sqrt{3}~$cm, $\gamma=60^\circ$

b) $b=5~$cm, $c=4\sqrt{2}~$cm, $\gamma=45^\circ$

Rezultat naj bo točen.

21.

Izračunaj dolžino diagonale v pravilnem petkotniku, ki je včrtan v krožnico s polmerom $R=5~$cm.

22.

Paralelogramu z osnovnico $a=6,8~$cm, stranico $b=3,9~$cm in kotom $\alpha=49^\circ$ odrežemo enakokraki trikotnik $BCF$, pri čemer točka $F$ pripada stranici $CD$ in velja$|CB|=|CF|$.

Dolžina daljice $AF$ (na dve decimalki natančno) meri 6,25 $~$cm.
23.

Letalo mora leteti vodoravno nad tlemi s hitrostjo $850~$km/h glede na vodoravno podlago. Veter piha s hitrostjo $55~$km/h tako, da upočasnjuje letalo, njegova smer pa oklepa s tlemi kot $40^\circ$. Kolikšno hitrost letala in kolikšen kot dviga mora nastaviti pilot, da bo obdržal vodoravno smer?

<NAZAJ
>NAPREJ204/703