Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
9.
10.
11.
12.
13.

Trikotnik $ABC$ ima stranice $a=5,6~$cm, $b=3,5~$cm  in $c=5,9~$cm. Daljici $CA$ in $CB$ podaljšamo za $3,5~$cm tako, da ostane točka $C$ stičišče. Dobljeni točki označimo z $A'$ oziroma $B'$.

S programom za dinamično geometrijo nariši sliko, nato pa izračunaj dolžino daljice $A'B'$ na dve decimalki natančno. Svojo rešitev preveri z narisano sliko. 

Daljica $A'B'$ meri 10,16 $~$cm.
14.

Delavci so morali zaradi naravne prepreke spremeniti ravno traso cevovoda. Prvi del cevovoda je dolg $3,125~$km, drugi del pa $4,325~$km. Kot med obema deloma cevi je $132,15^\circ$. Kolikšna je povečana dolžina cevovoda, zaradi te prepreke?

15.

Sili $18~$N in $14~$N vlečeta telo tako,da je kot med njima $52^\circ$. Rezultanta sil meri:

16.
<NAZAJ
>NAPREJ203/703