Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Količine, ki imajo le velikost, so skalarji. Količine, pri katerih je poleg velikosti pomembna tudi smer, so vektorji. Vsak urejen par točk $A$ in $B$ v prostoru določa vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$. Vektor ponazorimo z usmerjeno daljico.

Usmerjeni daljici $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{CD}$ določata isti vektor natanko takrat, ko sta vzporedni, enako dolgi in kažeta v isto smer. V tem primeru rečemo tudi, da sta vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{CD}$ enaka ($\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}=\overset{\Large\rightharpoonup}{CD}$) in da lahko vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ vzporedno premaknemo tako, da ima začetek v točki $C$. Vsak vektor ima neskončno svojih predstavnikov in se ne spremeni, če ga vzporedno premaknemo.

  • Dolžina vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ je dolžina daljice $AB$.
  • Dolžino vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}$ označimo z $|\overset{\rightharpoonup}{a}|$ oz. dolžino vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ označimo z $|\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}|$.
  • Vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{BA}$ je nasprotni vektor vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$.
  • Nasprotni vektor vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}$ označimo z $-\overset{\rightharpoonup}{a}$.
  • Enotski (normirani) vektor je vektor z dolžino 1.
  • Ničelni vektor je vektor z dolžino 0 in ga označimo z $\overset{\rightharpoonup}{0}$.

Vzporedni premik

Vzporedni premik (translacija) za vektor $\overset{\rightharpoonup}{a}$ je preslikava prostora nase, ki točko $T$ preslika v tako točko $T'$, da je $\overset{\Large\rightharpoonup}{TT'}=\overset{\rightharpoonup}{a}$.

Vzporedni premik preslika daljico na enako dolgo vzporedno daljico, premico na vzporedno premico in ravnino na vzporedno ravnino. Vzporedni premik je togi premik in preslika lik v skladni lik.

<NAZAJ
>NAPREJ217/703