Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Zapiši vektor, ki je prikazan na sliki.

2.

Ugotovi, ali so dane izjave pravilne (p) ali nepravilne (n).

a) Nasprotna vektorja imata nasprotni dolžini.

b) Vsi vektorji, določeni s stranicami kvadrata, so enaki.

c) Če sta vektorja vzporedna, sta enako usmerjena.

č) Vsi ničelni vektorji so enaki.

d) $\left|\overset{\rightharpoonup}{a}\right| =2\Rightarrow\left|-\overset{\rightharpoonup}{a}\right| =-2$

3.

Vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{TS}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{ST}$ sta (izberi pravilne odgovore):

4.

Dan je kvadrat $ABCD$ s stranico dolžine 1. Zapiši tiste vektorje, določene z oglišči kvadrata, ki so:

a)  enaki $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$,                            
b)  nasprotni $\overset{\Large\rightharpoonup}{BC}$,
c)  enaki $\overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$,
č)  ničelni,
d)  enotski.
 

5.

Dan je enakostranični trikotnik $ABC$ s težiščem $T$. Zapiši tiste vektorje, določene z oglišči in težiščem, ki so:

a) enaki $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$,                                
b) nasprotni $\overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$,
c) enako dolgi.

<NAZAJ
>NAPREJ218/703