Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.
12.

Vzporedni premik preslika pravokotnik $ABCD$ v pravokotnik $A'B'C'D'$ tako, da se nosilka stranice $AB$ preslika na nosilko stranice $CD$.

Za kateri vektor se pravokotnik vzporedno premakne, če je $|AC'|$ minimalna? 

13.

V ravnini sta dana trikotnik $ABC$ in vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{DE}$.

Vzporedno premakni trikotnik za vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{DE}$. Zapiši koordinate premaknjenega trikotnika. Nalogo reši tudi s programom za dinamično geometrijo.

14.
<NAZAJ
>NAPREJ220/703