Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Definicija potenčne funkcije

Sestavi preglednice za funkcije $f(x)=x$, $g(x) =x^2$ in $h(x)=x^3$ na intervalu $[-10,10]$. Pomagaj si s spodnjo primerjavo ali z uporabo grafičnega računala (oz. programov).

a) Pri katerih realnih vrednostih $x$ velja: $x = x^2 = x^3$?

b) Za katere vrednosti $x\in [0, \infty)$ velja: $x>x^2>x^3$?

c) Za katere vrednosti $x\in [0, \infty)$ velja: $x<x^2<x^3$?

č) V zvezek utemelji odgovora na vprašanji b) in c).

Realno funkcijo s predpisom: $f(x) = x^{n}; \; n \in \mathbb{Z} - \{ 0 \}$ imenujemo potenčna funkcija.

Katero potenčno funkcijo že poznaš? V katero družino funkcij spada?

Katere izmed potenčnih funkcij so sode in katere so lihe funkcije? Odgovor oblikujta skupaj s sošolcem.

Katera izmed funkcij prejšnjega primera $f$, $g$ oz. $h$ je soda? Kako se to vidi iz grafa?

<NAZAJ
>NAPREJ419/703