Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Potenčne funkcije z negativnim eksponentom

Primerjaj funkcijske vrednosti funkcije $f(x) = x^{-2}$ pri absolutno velikih originalih in pri takih, ki so po absolutni vrednosti majhni. Ugotovitve primerjaj s sošolcem. Pomagaj si s prikazom.

Kateremu številu se bližajo funkcijske vrednosti za zelo velike (pozitivne in negativne) vrednosti neodvisne spremenljivke? Jo lahko dosežejo? Kaj to pomeni za graf?

Kako je s funkcijskimi vrednostmi pri majhnih (pozitivnih in negativnih) vrednostih neodvisne spremenljivke? Kaj to pomeni za graf?

Izberi skupne lastnosti funkcij $f(x) = x^{-n},\; n \in \mathbb{N}$. Pomagaj si s spodnjo predstavitvijo grafov ali z grafičnimi računali (programi).

Katere funkcije $f(x) = x^{-n}; n\in \mathbb{N}$ imajo podobne grafe?

<NAZAJ
>NAPREJ421/703