Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Modeliranje s potenčno funkcijo

Na sliki je sled letala z vrisanim koordinatnim sistemom in označenima enotama (enota 1 pomeni $100$ m na obeh oseh).


a) Določi približne koordinate štirih točk, ki ležijo na sledi letala. Vsaj ena med njimi naj ima pozitivno absciso. Pri dveh točkah si lahko pomagaš z vrisanima projekcijama.

b) Za dobljene točke določi modela linearne funkcije in potenčne funkcije, ki se najbolj prilegata (dobljenim točkam na) sledi letala. Pomagaj si z grafičnim računalom oz. programi za risanje grafov.

c) S sošolcem se pogovorita, kateri od obeh modelov je boljši (se bolj prilega in bolje napove gibanje letala).

č) S pomočjo modela oceni, na kateri višini (od izhodišča) bo letalo, ko bo v vodoravni smeri preletelo $50$ m (torej pri $x=0,5$).

d) S sošolcem presodita o smiselnosti pridobljene višine letala po modelu, ko to preleti $500$ m v vodoravni smeri.

e) Na katerem definicijskem območju je model dober in kje je še smiseln?

<NAZAJ
>NAPREJ424/703