Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
25.

Primož si je za šolo kupil enake zvezke in za njih potrošil $18 \, {\rm EUR}$. Čez nekaj dni jih je prišel kupit še nekaj. Ugotovil je, da se je njihova cena znižala za $0,3 \, {\rm EUR}$ in da bi za isti znesek tokrat dobil $5$ zvezkov več.

Izračunaj ceno zvezkov pred pocenitvijo.

26.

Kaj opaziš, če rešiš enačbi
$x^2-5x+4=0$ in $4x^2-5x+1=0$?
Kako sta povezani enačbi in kako njune rešitve?

27.

Dokaži, da sta rešitvi enačbe $cx^2+bx+a=0$ obratni vrednosti rešitev enačbe $ax^2+bx+c=0$.

28.

V enačbi $2x^2-6x=a$ določi realno število $a$ tako, da:
a) bosta rešitvi realni in različni,
b) bo imela enačba samo eno rešitev,
c) bosta rešitvi realni in istega predznaka.

29.

Vse količine v spodnjih geometrijskih in fizikalnih obrazcih so pozitivne. Iz njih izrazi zahtevano spremenljivko.
a) $P=4\pi r^2$; $r=$?
b) $d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$; $y=$?
c) $P=\pi r(r+s)$; $r=$?
č) $P=x^2+4xb$; $x=$?

30.

Razloži (lahko na primeru), zakaj pri kvadriranju enačbe ne dobimo nujno ekvivalentne enačbe (z enako množico rešitev).

31.

Reši iracionalne enačbe. Ne pozabi napraviti preizkusa.
a) $x+\sqrt{x+1}=11$
b) $\sqrt{\sqrt{x-12}-x}=5$
c) $\sqrt{x+1}+\sqrt{x+10}=3$

32.

Posteljno pregrinjalo (pravokotne oblike) se je pri pranju skrčilo po dolžini za $10 \, \%$, po širini pa za $5 \, \%$. Površina pregrinjala se je pri tem zmanjšala za $75,4 \, \, {\rm dm}^2$, njegov obseg pa za $7,2 \, {\rm dm}$. Kakšne so bile dimenzije pregrinjala pred pranjem?

<NAZAJ
>NAPREJ495/703