Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kompleksna števila

S pomočjo imaginarne enote $i$ bomo zdaj tvorili novo številsko množico, v kateri bodo števila oblike $2+3i$, $\sqrt{2}-i$, $-\frac{2}{3}i$ ipd., torej vse linearne kombinacije števila $1$ in imaginarne enote, namreč $\sqrt{2}-i=\sqrt{2}\cdot{\bf 1}+(-1)\cdot {\bf i}$.

Množico števil oblike $$z=a+bi,$$ kjer sta $a$ in $b$ realni števili, imenujemo kompleksna števila.

$$\mathbb{C}=\{a+bi;\, a,b \in \mathbb{R}\}$$

Število $a$ imenujemo realna komponenta, $b$ pa je imaginarna komponenta kompleksnega števila, kar zapišemo tudi kot:

$Re(z)=a$

$Im(z)=b$

Kaj je res?

Označi pravilne trditve.

Kompleksna ravnina

Kompleksna števila lahko predstavimo kot točke v ravnini, ki jo imenujemo kompleksna ravnina. Število $z=a+bi$ predstavimo kot točko s koordinatama $(a,b)$. Abscisno os imenujemo v tem primeru realna os in ima oznako $Re$, ordinatno pa imaginarna os z oznako $Im$.

Katere točke v ravnini predstavljajo dana kompleksna števila?

 
Število  Točka v ravnini
 $-1+4i$  ( -1 , 4 )
   $7$  ( 7 , 0 )
 $-4i$  ( 0 , -4 )
<NAZAJ
>NAPREJ534/703