Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.

Oglej si slike na levi in jim nato poišči ustrezen opis desno. Povleci ta opis do ustreznega polja.

14.

Kateremu pogoju mora ustrezati $b$, da bo imela kvadratna enačba $x^2+bx+4=0$ kompleksni rešitvi?

15.

Izračunaj, za katere vrednosti števila $m$ bosta rešitvi enačbe $mx^2+(m+3)x+2(m+1)=0$ kompleksni števili.

16.

Preveri, katere od osnovnih računskih operacij so notranje v množici imaginarnih števil.

17.

Na internetu poišči katerega od zgodovinskih razlogov za vpeljavo kompleksnih števil in svoje ugotovitve predstavi pri pouku.

18.

Preveri v programu za dinamično geometrijo,

a) kako označiš osi za delo s kompleksnimi števili,
b) ali lahko točke v ravnini prikažeš kot kompleksna števila.

<NAZAJ
>NAPREJ540/703