Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Katera števila v kompleksni ravnini so enako oddaljena od $w_1=-2+4i$ in $w_2=4-2i$?

Zgled

Razišči, za katere pare števil $z$ in $w$ veljata enakosti: $|z+w|=|z|+|w|$ oz. $|z-w|=|z|+|w|$

Zgled

Število $z$ ima absolutno vrednost enako $6$ in realno komponento $\sqrt{11}$. Kolikšna je lahko njegova imaginarna komponenta?

Množice točk

Z absolutno vrednostjo lahko v kompleksni ravnini opišemo različne množice točk.

Kje v kompleksni ravnini ležijo števila, za katera velja:

  • $|z|= r $,
  • $|z|> r $,
  • $|z|< r $?
Rešitve so po vrsti prikazane  pod gumbi.

Zgled

Kakšno množico točk tvorijo kompleksna števila, ki imajo absolutno vrednost večjo od $2$ in manjšo od $4$?

<NAZAJ
>NAPREJ562/703