Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.
14.
15.

Nariši grafe funkcij in rešitve preveri z enim od orodij za risanje grafov.
a) $h(x)=\frac{1}{2}\sin \left(2x-\frac{3\pi}{2} \right)-\frac{1}{2}$
b) $h(x)=\frac{1}{2}\cos \left(\frac{3\pi}{2}-2x \right)-\frac{1}{2}$
c) $h(x)=\frac{3}{2}\cos \left(3x-\frac{\pi}{3} \right)-1$
č) $h(x)=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\sin \left(-3x-\frac{\pi}{3} \right)$

16.

Oglej si modro krivuljo na sliki in zapiši njeno enačbo.
a) Krivuljo na sliki premakni za $2$ enoti navzgor vzdolž osi $y$ in za $\pi$ desno vzdolž osi $x$. Zapiši enačbo nove krivulje.
b) Krivuljo na sliki prezrcali čez abscisno os in dobljeno krivuljo premakni za $2$ enoti vzdolž osi $y$. Zapiši enačbo nove krivulje.
c) Dokaži, da sta končni krivulji pri točki a) in b) enaki.

17.

Razišči, s katerima togima premikoma iz krivulje
$y=\sin \left(2x-\frac{\pi}{4}\right)+3$ dobimo krivuljo $y=\cos(2x)-3$.

<NAZAJ
>NAPREJ38/610