Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obseg paralelograma

Vsi paralelogrami imajo nekaj lastnosti skupnih, po nekaterih pa se razlikujejo. V tabeli označi s P izjave, ki so pravilne za posamezno vrsto paralelograma, in z N tiste, ki niso pravilne.

  Kvadrat  Pravokotnik  Romb  Romboid
Ima vse stranice enako dolge.
P
N
P
N
Diagonali se razpolavljata.
P
P
P
P
Diagonali sta enako dolgi.
P
P
N
N
Diagonali se sekata pravokotno.
P
N
P
N
Diagonali razpolavljata notranje kote.
P
N
P
N
Vsi notranji koti so enako veliki.
P
P
N
N
Sosedna kota sta suplementarna.
P
P
P
P
Lahko mu očrtamo krog.
P
P
N
N
Lahko mu včrtamo krog.
P
N
P
N

Nariši paralelogram v zvezek. Označi njegova oglišča, stranice in kote. Kaj velja za dolžine stranic v paralelogramu?

Zapiši obrazec za obseg paralelograma.

Obseg paralelograma s stranicama $a$ in $b$ izračunamo z obrazcem: $$o=2a+2b$$

Zgled

1. Koliko meri stranica $b$ v paralelogramu, če je stranica $a$ dolga $12,7\ {\rm dm}$ in je obseg paralelograma $402\ {\rm cm}$?

2. Dolžini stranic paralelograma sta v razmerju $a:b=5:3$, njegov obseg pa meri $40\ {\rm m}$. Koliko sta dolgi stranici?

3. V paralelogramu $ABCD$ velja $|AB|=|BD|=7\ {\rm cm}$ in $\sphericalangle DBA=45^\circ$. Kolikšen obseg ima paralelogram? Rezultat zaokroži na eno decimalko.

<NAZAJ
>NAPREJ179/610