Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
15.
16.

V rombu $ABCD$ s stranico $a=7\ {\rm cm}$ in ostrim kotom v oglišču $A$ $\alpha=75^0$ razpolavlja točka $E$ stranico $AD$, točka $F$ pa leži na stranici $CD$ tako, da je razdalja $EF$ enaka $5\ {\rm cm}$. 

a) Izračunaj dolžino daljice $BE$ in jo zaokroži na dve decimalki.
b) Izračunaj kot $\sphericalangle FED$. Rezultat zapiši v stopinjah in minutah.

17.
<NAZAJ
>NAPREJ188/610