Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Romb

Zapiši definicijo romba in čim več njegovih lastnosti. Spomin si lahko osvežiš ob animaciji.

Zgled

V naslednjih nalogah izračunaj obseg in ploščino romba. Uporabi obrazce za paralelogram in upoštevaj lastnosti romba.

a) $a=3,8\ {\rm cm}$, $v_a=2,5\ {\rm cm}$

b) $a=12\ {\rm dm}$, $\alpha=39^\circ$

Pri prejšnjem zgledu si na podlagi obrazcev za paralelogram verjetno izpeljal naslednje zveze za obseg in ploščino romba s stranico $a$, višino $v_a$ in notranjim kotom $\alpha$.

$$S=a\cdot v_a=a^2\cdot {\rm sin}\,\alpha \\ o=4a$$

Zgled

Dana imaš dva podatka za romb. Izračunaj še druge in vnesi rezultate v tabelo. Kjer je treba, zaokroži rezultate na dve decimalki.

 $a$ $\alpha$
$v_a$
$S$
$o$
$2,5\,{\rm cm}$
53,13 $^\circ$
$2\,{\rm cm}$
5 ${\rm cm^2}$
10 ${\rm cm}$
$3,14\, {\rm m}$
$49^\circ$
2,37 ${\rm m}$
7,44 ${\rm m}$
12,56 ${\rm m}$
13,83 ${\rm mm}$
$140^\circ$
8,89 ${\rm mm}$
$123\,{\rm mm}$
55,33 ${\rm mm}$
7,6 ${\rm dm}$
$55^\circ$
6,23 ${\rm dm}$
47,31 ${\rm dm}$
$30,4\,{\rm dm}$

Zgled

Stranica romba meri $a = 11\ {\rm cm}$, ostri kot, ki ga stranici oklepata, pa $\alpha = 54,8^\circ$.
Koliko merita diagonali in ploščina romba?

<NAZAJ
>NAPREJ182/610