Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ploščina paralelograma

Paralelogram $ABCD$ ima v točki $D$ narisano višino na osnovnico. Preriši skico v zvezek. Kam moraš premakniti osenčeni trikotnik z leve strani, da boš dobil enostavnejši lik? Pomagaj si s spodnjo aktivno sliko.

Kaj velja za ploščini paralelograma $ABCD$ in nastalega pravokotnika? Odgovor utemelji. Če tvoja utemeljitev ni podobna sošolčevi, se pogovorita, katera je boljša.  

Koliko merita stranici nastalega pravokotnika? Kako izračunaš njegovo ploščino?

Ploščino paralelograma s stranicama $a$ in $b$ ter ustreznima višinama $v_a$ in $v_b$ izračunamo kot $$S=a\cdot v_a=b\cdot v_b$$

Zgled

V paralelogramu meri osnovnica $a=16\ {\rm cm}$ in višina nanjo $v_a=3\ {\rm cm}$. Kolikšna je ploščina paralelograma? V istem paralelogramu meri $v_b=8\ {\rm cm}$. Koliko je dolga stranica $b$?

$S=$ 48 ${\rm cm^2}$, $b=$ 6 ${\rm cm}$

Izrazi višino na stranico $a$ z drugimi podatki s slike. Nato uporabi dobljeni izraz v obrazcu za ploščino paralelograma.

Če poznamo stranici $a$ in $b$ v paralelogramu ter ostri kot med njima $\alpha$, lahko izračunamo njegovo ploščino z obrazcem $$S=a\cdot b \cdot {\rm sin}\, \alpha$$

<NAZAJ
>NAPREJ180/610