Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Oglejmo si še en način, kako lahko izračunamo ploščino romba. Premakni osenčena trikotnika tako, da se stranica romba pokrije z nasprotno stranico.

Kateri lik dobiš? Kako dolge so njegove stranice? Kolikšna je ploščina tega lika?

Ploščina romba z diagonalama $e$ in $f$ je enaka $$S=\frac{e\cdot f}{2}.$$

Zgled

1. Diagonali romba merita $e=24\ {\rm cm}$ in $f=10\ {\rm cm}$. Izračunaj njegov obseg in ploščino.

2. V rombu meri diagonala $e=|AC|=6\sqrt{3}\ {\rm dm}$ in oklepa s stranico kot $30^\circ$. Izračunaj vse druge količine ($a$, $v_a$, $f$, $o$, $S$). Nariši tudi ustrezno skico ali pa namesto nje konstruiraj romb v programu za dinamično geometrijo.

3. V pravokotnik s stranicama $12\ {\rm cm}$ in $8\ {\rm cm}$ včrtamo romb, katerega oglišča razpolavljajo stranice pravokotnika. Izračunaj obseg in ploščino romba.

<NAZAJ
>NAPREJ183/610