Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

4. Kvadrat s stranico $4\ {\rm dm}$ deformiramo v smeri ene diagonale tako, da postane ta dvakrat daljša od druge v končni legi. Kolikšna je ploščina nastalega romba? Koliko merita nastala notranja kota?

5. Rombu z ostrim kotom $60^\circ$ je včrtan krog, ki ima ploščino enako $27\pi\,{\rm cm^2}$. Kolikšen je obseg romba?

6. Paralelogramu s stranicama $a$ in $b$ narišemo kvadrate nad stranicami. Prav tako narišemo kvadrata nad obema diagonalama. Pokaži, da je vsota ploščin kvadratov nad stranicami enaka vsoti ploščin kvadratov nad diagonalama.

 

<NAZAJ
>NAPREJ184/610