Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Stranici  paralelograma merita $a= 9,8\ {\rm cm}$, $b = 5,9\ {\rm cm}$. Kot, ki ga stranici oklepata, meri $\alpha = 58^\circ$. Koliko meri ploščina tega paralelograma in koliko njegov obseg? Kako dolga je višina $v_a$? Rezultate po potrebi zaokroži na dve decimalki.

Razmisli, kako bi izračunal ploščino, če je namesto ostrega kota med stranicama podan topi kot med njima. Poskusi najti vsaj dva različna odgovora. Pogovori se o tem tudi s sošolcem.

Zgled

Iz podatkov v nalogah izračunaj želene količine. Kjer je treba, rezultate zaokroži na eno decimalko.

a) $a=13\ {\rm dm}$, $b=7\ {\rm dm}$, $\alpha=123^\circ$; $S=$ 76,3 ${\rm dm^2}$,
$v_b=$ 10,9 ${\rm dm}$

b)  $a=27\ {\rm mm}$, $S= 293,76\ {\rm mm^2}$, $\alpha=51^\circ$; $b=$ 14 ${\rm mm}$, $f=|BD|=$ 21,2 ${\rm mm}$

c)  $a=2,4\ {\rm m}$, $b=1,1\ {\rm m}$, $S=2,51\ {\rm m}$; $\alpha=$ 71,9 $^\circ$,
$v_a=$ 1 ${\rm m}$, $e=|AC|=$ 2,9 ${\rm m}$

Zgled

1. Diagonala $e=|AC|$ v paralelogramu meri $21\ {\rm cm}$, kot nasproti nje pa $\beta=130^\circ$. Poznaš še kot $\sphericalangle BAC=\varphi=23^\circ$. Izračunaj obseg in ploščino paralelograma. Rezultate zaokroži na eno decimalko.

2. Paralelogram ima stranici dolgi $a=7\ {\rm dm}$ in $b=5\ {\rm dm}$, ostri kot v oglišču $A$ pa meri $\alpha=58^0$. Iz njega izrežemo pravokotnik, kot prikazuje spodnja animacija. Kolikšno ploščino ima preostali paralelogram? Koliko merita stranici izrezanega pravokotnika?

<NAZAJ
>NAPREJ181/610