Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Paralelogram je štirikotnik z dvema paroma vzporednih stranic. Vzporedni stranici sta enako dolgi. Med paralelograme spadajo:

kvadrat: ima prave kote in vse stranice enako dolge,
pravokotnik: ima prave kote,
romb: ima vse stranice enako dolge,
romboid: nima pravih kotov in sosedni stranici nista enako dolgi.

Obseg paralelograma

Obseg romba in romboida si lahko ogledaš tako, za zaženeš spodnjo animacijo.

Obseg kvadrata se izračuna enako kot obseg romba, obseg pravokotnika pa je enak obsegu romboida.

Ploščina paralelograma

Zaženi animacijo za prikaz nastanka ploščine romboida in romba.

Ker imata kvadrat in pravokotnik prave kote, se obrazci za njuno ploščino poenostavijo v

$S=a^2$ za kvadrat in $S=a\,b$ za pravokotnik.

Ploščino romba lahko izračunamo tudi s pomočjo njegovih diagonal.

<NAZAJ
>NAPREJ185/610