Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množenje celih števil

Vsote enakih členov zapiši s produktom. V zvezek zapiši še tri primere. Opiši ugotovitve.

$(-1)+(-1) =$ 2 $\cdot(-1) =$ -2

$(-1)+(-1)+(-1) =$ 3 $\cdot(-1) =$ -3

$(-1)+(-1)+(-1)+(-1) =$ 4 $\cdot(-1) =$ -4

Cela števila od števila $-7$ do števila $7$ pomnoži s številom $-1$. Kaj ugotoviš? Najprej zapiši račune v zvezek, nato poglej prikaz.

Produkt racionalnega števila $a$ s številom $–1$ je racionalno število $-a$. 

$a\cdot(-1) = -a$

Zgled

Pomnoži dana števila z $-1$.

$4\cdot(-1)=$ -4
$-3\cdot(-1)=$ 3
$0\cdot(-1)=$ 0

Vsako izmed števil zapiši kot produkt, v katerem je en faktor število $(-1)$.

$-5=(-1)\cdot$ 5 ;
$-12=(-1)\cdot$ 12 ;
$8=(-1)\cdot$ -8  

Nejc je želel izračunati, koliko je $(-4)\cdot5$ in $(-4)\cdot(-5)$. Najprej sam razmisli, nato poglej, kako je računal Nejc.

Produkt dveh celih števil z enakim predznakom je pozitiven. Produkt dveh celih števil z različnima predznakoma je negativen. Absolutna vrednost produkta je enaka produktu absolutnih vrednosti faktorjev.

Zgled

Izračunaj in dopolni.

$(-2)\cdot3=$ -6
$-2\cdot3=$ -6
$3\cdot(-2)=$ -6
<NAZAJ
>NAPREJ72/540