Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množenje več števil

Eva množi tri števila. Za vsak številski izraz utemelji predznak izračunane vrednosti produkta.

V zvezek zapiši številski izraz s štirimi faktorji. Produkt naj bo negativno število. Katere možnosti imaš?

Produkt več števil je pozitiven, če je število negativnih faktorjev sodo. Produkt več števil je negativen, če je število negativnih faktorjev liho.

Zgled

Množi. Predznaka $+$ ne vpisuj.

$-3\cdot(-1)\cdot18=$ 54
$4\cdot7\cdot(-3)=$ -84  
$5\cdot(-2)\cdot(-5)=$ 50  
$-2\cdot(-15)\cdot(-4)=$ -120

Zgled

Ugotovi pravilo, ki velja pri zapisanih zaporedjih. Zapiši še tri člene po tem pravilu.

a) $3$,   $-6$,   $12$,   $-24$,   48 ,   -96 ,   192  
b) $-150$;   $-30$;   $-6$;   -1,2 ;   -0,24 ;   -0,048  

Za spremenljivki $a$ in $b$ izberimo vrednosti $a =-3$ in $b =1,2$. Dopolni zapise.

 $a\cdot b=$ -3 $\cdot$ 1,2 $=$ -3,6
$ab=$ -3 $\cdot$ 1,2

Znak za množenje lahko izpustimo pri zapisu produkta spremenljivk ali števila in spremenljivke.

Zgled

Vstavi števila in izračunaj, če je $x = -1$, $y=3$ in $z = 0,4$.

$xyz=$ -1 $\cdot$ 3 $\cdot$ 0,4 $=$ -1,2
<NAZAJ
>NAPREJ74/540