Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
15.

Številske izraze prepiši v zvezek. Izračunaj vrednosti številskih izrazov in jih vpiši.

$\frac{3}{4}\cdot\big(-\frac{7}{9}\big)=$ -
7
12

$-0,65\cdot1\frac{7}{13}=$ -1  
$4\frac{1}{4}\cdot(-0,3)\cdot 0\cdot \frac{1}{2}=$ 0  
$-5\cdot\big(-2\frac{2}{5}\big)\cdot\big(-\frac{7}{24}\big)=$ -3
1
2
$8\cdot(-4)\cdot\big(-1\frac{1}{2}\big)\cdot\big(-\frac{3}{16}\big)=$ -9
16.

Označi, kateri številski izrazi imajo vrednost $6,25$.

17.

Primerjaj vrednosti številskih izrazov.

$6\cdot(-4,2)\cdot\vert-0,5\vert$
=
$\vert6\vert\cdot\vert-4,2\vert\cdot(-0,5)$
$\bigg\vert1,6\cdot\bigg(-\frac{3}{5}\bigg)\bigg\vert\cdot(-4)$
<
$1,6\cdot\bigg\vert-\frac{3}{5}\cdot(-4)\bigg\vert$
18.

Največje trimestno celo negativno število, deljivo s številom $8$, množi z najmanjšim štirimestnim lihim številom. Zapiši številski izraz in izračunaj njegovo vrednost.

19.

Ugotovi pravilo, po katerem je zapisano vsako naslednje število. Zapiši naslednje tri člene zaporedja. Rešuj v zvezek.

a) $-4$,  $8$,  $-16$,  $32$,  -64128-256
b) $\frac{5}{27}$,  $-\frac{5}{9}$,  $1\frac{2}{3}$,  $-5$,  15-45135  
20.

Vrednosti številskih izrazov povleci k pravim enačajem.

<NAZAJ
>NAPREJ78/540