Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Števila množimo. S produktom števil lahko zapišemo vsoto enakih členov. Produkt števila $a$ s številom $-1$ je število $-a$. Poglej primere.

Produkt dveh enako predznačenih števil je pozitivno število. Produkt dveh različno predznačenih števil je negativno število. Množimo absolutne vrednosti faktorjev. Poglej primere.

Produkt poljubnega števila s številom $0$ je število $0$.

Produkt več števil je pozitiven, če je število negativnih faktorjev sodo. Produkt več števil je negativen, če je število negativnih faktorjev liho. Če je eden izmed faktorjev število $0$, je produkt enak $0$.

V produktu je devet faktorjev, šest je negativnih števil. Kakšen predznak ima vrednost produkta?

Znak za množenje lahko izpustimo pri zapisu množenja različnih spremenljivk ali števila in spremenljivke. Poglej primere, kjer znaka za množenje ni potrebno pisati.

<NAZAJ
>NAPREJ75/540