Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množenje racionalnih števil

Znaš množiti poljubni celi števili. Vsako število znaš zapisati kot produkt, v katerem je en faktor število $-1$. Dopolni v enakosti. Katera števila množiš?

$-2,1\cdot3 = (-1)\cdot2,1\cdot$ 3 $=(-1)\cdot$ 6,3 $=$ -6,3
$(-4,5)\cdot(-1,2)=(-1)\cdot4,5\cdot(-1)\cdot$ 1,2 $=$ 5,4
$7,2\cdot (-2,3)=7,2\cdot (-1)\cdot$ 2,3 $=$ -16,56

Produkt dveh racionalnih števil z enakima predznakoma je pozitivno število. Produkt dveh racionalnih števil z različnima predznakoma je negativno število. Absolutna vrednost produkta dveh racionalnih števil je enaka produktu absolutnih vrednosti faktorjev.

K enačajem povleci prave vrednosti številskih izrazov.

Pomnoži števila s številom $0$.

$5,6\cdot 0=$ 0
$-4\frac{1}{5}\cdot 0=$ 0  
$0\cdot (-6,7)=$ 0  
$0\cdot 4\frac{6}{7}=$ 0  

Produkt racionalnega števila s številom $0$ je število $0$.

Zgled

Po potrebi zapiši številske izraze v zvezek in izračunaj. Vpiši izračunane vrednosti. Ulomke okrajšaj. Predznaka $+$ ne zapisuj.

$-4,1\cdot (-3)=$ 12,3
$-8,2\cdot (+1,4)=$ -11,48
$0\cdot (-12,5)=$ 0
$-4,1\cdot (-5,6)=$ 22,96
$3,14\cdot (-6)=$ -18,84
$-12,4\cdot 7=$ -86,8
$-4\frac{3}{4}\cdot \big(-2\frac{2}{3}\big)=$ 12
2
3
$-1\frac{3}{5}\cdot \frac{10}{17}=$ -
16
17
 

Zgled

Primerjaj vrednosti številskih izrazov. Zapiši znake $<$ , $=$ ali $>$.

$6,5\cdot (-3)$  
= $-6,5\cdot 3$ 
$2,5\cdot (-4)$  
<
$-2,5\cdot (-4)$ 
$-7,6\cdot (-2)$  
=
$\vert7,6\cdot 2\vert$ 
$12\cdot (-0,5)$  
>
$8\cdot(-0,8)$
<NAZAJ
>NAPREJ73/540