Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.
2.

Številske izraze razvrsti glede na predznak vrednosti izraza.

3.

Produkt števil $-6$ in $-30$ je enak zmnožku števil $-9$, $-4$ in $5$.

Drži. Ne drži.
4.

Produkt $4,1\cdot8\cdot(-3)\cdot0\cdot(-7)$ ima pozitivno vrednost.

Drži. Ne drži.
5.

Pomnoži število v vrstici s številom v stolpcu.

$\cdot$
$-3$
$8$
$-10$
$12$
$2$
-6
16
-20
24
$-5$
15
-40
50
-60
$16$
-48
128
-160
192
6.

Dane so vrednosti številskih izrazov. K točkama pod vrednostjo povleci številski izraz s to vrednostjo.

<NAZAJ
>NAPREJ76/540