Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Lomljenke

Premikaj točke na drsnikih. Preizkušaj različne možnosti. Opiši nastale slike.

Lomljenke so črte, ki nastanejo z zaporednim povezovanjem točk z daljicami. Točke ne ležijo na isti premici.

V enostavni lomljenki se daljice ne sekajo. V neenostavni lomljenki se daljice sekajo.

V sklenjeni lomljenki je končna točka enaka začetni točki. V nesklenjeni lomljenki začetna in končna točka ne sovpadata.

 

Zgled

Poveži točke $A$, $B$, $C$ in $D$ z enostavno sklenjeno lomljenko.

Zgled

Utemelji, ali je na sliki lomljenka.

Zgled

Tri različne točke lahko vedno povežeš z neenostavno lomljenko.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ257/540