Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Izreži velik trikotnik. S škarjami z ravnim rezom odreži del trikotnika skupaj z ogliščem (poglej Namig). Poimenuj nastali večkotnik, ko postopek narediš za vsako oglišče. Nastalemu večkotniku ponovno odreži oglišča in poimenuj novi večkotnik. Postopek ponovi še enkrat.


Delitev večkotnikov

Oglišče večkotnika je hkrati vrh notranjega kota večkotnika. Kaj lahko poveš o notranjih kotih v naslednjih večkotnikih?

Izbočeni (konveksni) večkotnik ima vse notranje kote manjše od iztegnjenega kota.

Vbočeni (konkavni ali udrti) večkotnik ima vsaj en notranji kot večji od iztegnjenega kota.

Zgled

V zvezek nariši pet točk tako, da jih lahko povežeš v izbočeni večkotnik. Nato sošolcu pojasni, ali lahko narisane točke povežeš v vbočeni večkotnik.

Zgled

Premikaj oglišče $D$ na spodnjem večkotniku. Katere različne večkotnike oblikuješ? Premikaj daljico v večkotniku tako, da bosta vedno obe krajišči v večkotniku. Kaj lahko poveš o legi daljice glede na vrsto večkotnika?

Zgled

Trikotnik je lahko vbočen.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ259/540