Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Večkotniki so liki. Večkotniki so omejeni z enostavno, sklenjeno lomljenko.

Večkotnike poimenujemo glede na število stranic (oglišč, kotov). Večkotniki so pozitivno ali negativno orientirani.

Daljica, ki povezuje sosednji oglišči je stranica. Daljica, ki povezuje nesosednji oglišči, je diagonala. Sosednji stranici imata skupno oglišče.

Večkotnik ima notranje kote in zunanje kote. Notranji in zunanji kot imata vrh v oglišču večkotnika. Notranji in zunanji kot z istim vrhom sta sokota.

 

Glede na velikost notranjih kotov razlikujemo izbočene (konveksne) in vbočene (udrte ali konkavne) večkotnike.

 

<NAZAJ
>NAPREJ261/540