Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Lastnosti večkotnikov

Vsaj tri točke v ravnini, ki ne ležijo na isti premici, so lahko oglišča večkotnika. Na spodnjem prikazu je šest točk, ki so oglišča večkotnika. Spoznaj lastnosti večkotnika.

Večkotnik je lik v ravnini, ki je omejen z enostavno sklenjeno lomljenko. Sosednji oglišči povezuje daljica, ki jo imenujemo stranica.

Nesosednji oglišči povezuje daljica, ki jo imenujemo diagonala. Sosednji stranici imata skupno oglišče. Večkotnik poimenujemo po številu stranic (kotov, oglišč).

Poljubnemu večkotniku rečemo $n$-kotnik.

Zgled

Utemelji, zakaj lik na sliki ni večkotnik.

 

Zgled

V zvezek nariši poljuben večkotnik. Razišči:

a) Koliko sosednjih stranic ima vsaka stranica večkotnika?

b) Koliko sosednjih oglišč ima vsako oglišče večkotnika?

Zgled

Razreži kvadrat po diagonali na dva trikotnika. Iz nastalih trikotnikov sestavi nov lik. Trikotnika naj se ne prekrivata, dotikata se le z enako dolgima stranicama. Katere like lahko sestaviš?

<NAZAJ
>NAPREJ258/540