Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Orientacija večkotnika

Premakni točke $A$, $B$ in $C$ tako, da bo štirikotnik $ABCD$ negativno orientiran.

Večkotnik, ki mu beremo oglišča po abecednem redu v nasprotni smeri gibanja kazalcev na uri, je pozitivno orientiran. Večkotnik, ki mu beremo oglišča v smeri gibanja kazalcev na uri, je negativno orientiran.

Zgled

Petkotnik $ABCDE$ na levi je orientiran pozitivno . Petkotnik $ABCDE$ na desni je orientiran negativno

Zgled

V zvezek nariši pozitivno orientirani izbočeni večkotnik $ABCDEFG$ in negativno orientirani vbočeni večkotnik $HIJKLMN$.

Zgled

Pomagaj Juretu pozitivno orientirati pravokotnik. Nariši sliko v zvezek. O rešitvi se pogovori s sošolcem.

Zgled

S pomočjo  krožca ugotovi orientacijo večkotnikov.

<NAZAJ
>NAPREJ260/540