Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Računanje obsega kroga

Dopolni preglednico. Računaj s $\pi$ na računalu. Vpiši zaokrožitve na dve decimalki. Kako se spreminja obseg, ko dolžino premera povečamo dvakrat, trikrat ...?

  $d$ (cm)     $1$   $2$
    $4$
    $6$
   $10$
  $o$ (cm)   3,14 6,28
  12,56   18,84   31,40

Pri računanju obsega kroga lahko upoštevamo, da sta obseg kroga in dolžina premera premo sorazmerni količini.

Zgled

Na sliki so kvadrat, enakostranični trikotnik in krog. Preberi podatke za vsak lik in izračunaj obsege likov.

Zgled

Izberi pravilno trditev za krog.

Zgled

Blaž je dobil nalogo, da z vrvico, dolgo $0,7\;\rm m$, poišče vse točke, ki so od drevesa na dvorišču odddaljene za $0,7\;\rm m$. Prikaži Blaževo delo in izračunaj dolžino krožnice.

Na podoben način konstruiraj okroglo gredico. Uporabi vrvico poljubne dolžine. Središče gredice pa naj predstavlja palica, ki jo zapičiš v zemljo, ali pa si pri tem pomagata s prijateljem tako, da eden palico drži, drug pa s pomočjo vrvice konstruira gredico.

<NAZAJ
>NAPREJ382/540