Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Izračunaj obseg kroga. Za število $\pi$ uporabi približek $3,14$.
 
a) $d=4\;\rm cm$, $o=?$
b) $r=2,5\;\rm dm$, $o=?$

2.
3.

V kvadrat je včrtan krog. Preberi podatke in izračunaj dolžino polmera, dolžino premera in obseg kroga. Računaj v zvezek. Obseg zaokroži na stotine, če je $\pi \doteq 3,14$.

4.
5.
6.

V zvezek nariši krog s premerom $10\;\rm cm$. Izračunaj obseg.

7.

Izberi najboljši približek obsega kroga, če je dolžina premera $6\;\rm cm$.

8.
<NAZAJ
>NAPREJ386/540