Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge o krogu

Zgled

V kvadrat je včrtan krog, ki se dotika vseh štirih stranic kvadrata. Obseg kroga je $66\;\rm cm$. Izračunaj obseg kvadrata. Pri izračunu uporabi približek $\pi \doteq  \frac{22}{7}$. Računaj v zvezek.

Zgled

Na list papirja nariši krog z dolžino premera $d=7\;\rm cm$. Izračunaj obseg kroga. Nato krog preloži, kot vidiš na spodnjih slikah. Izračunaj obseg vsakega lika.

Zgled

Preveri trditve in ugotovi, ali držijo ali ne.

Obseg kroga je trikrat večji od njegovega polmera.

Drži. Ne drži.

Število $\pi$ je iracionalno število.

Drži. Ne drži.

Zgled

Izračunaj obseg osenčenega lika. Nad stranicami kvadrata so polkrogi. Podatke preberi s slike. Zapiši točno in približno vrednost obsega.

Zgled

Za krog s polmerom $5\;\rm cm$ izberi točno vrednost obsega.

<NAZAJ
>NAPREJ384/540