Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Krog je del ravnine, ki ga omejuje krožnica. Vsaka točka na krožnici je enako oddaljena od središča kroga. Oddaljenost točke na krožnici od središča kroga je polmer kroga. Dolžina krožnice je obseg kroga.
Premikaj točko na krožnici in s tem radij kroga. Opazuj, kako se spreminjata premer in obseg kroga.

Obseg kroga in premer kroga sta premo sorazmerni količini. Krog z dvakrat, trikrat ... večjim premerom ima dvakrat, trikrat … večji obseg. Količnik med obsegom in dolžino premera je število $\pi$.

$\frac{o}{d}=\pi$
Število $\pi$ je iracionalno število. V vsakdanjih nalogah uporabljamo Ludolfov približek $\pi \doteq 3,14$ ali Arhimedov približek, $\pi \doteq \frac{22}{7}$.

Obseg kroga je premo sorazmeren z dolžino premera (polmera) kroga. Obseg kroga je $\pi$-krat večji od dolžine premera kroga.
Obseg kroga izračunamo s formulo
            $o= \pi \cdot d$            ali            $o=2 \cdot \pi \cdot r$ 
Za zapis točnega obsega števila $\pi$ ne zapišemo s približkom. Obseg poljubnega lika je vsota dolžin vseh daljic in delov krožnice, ki lik omejujejo.
Poglej primer.

Pri uporabi računala lahko uporabimo tipko z napisom $\pi$. Število decimalk približka je odvisno od tipa računala.

<NAZAJ
>NAPREJ385/540