Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povleci točko na drsniku. Opazuj obarvani del krožnice (krožni lok) pri različnih središčnih kotih. Glede na velikost središčnih kotov razmisli, kolik del krožnice je obarvan za posamezen središčni kot. Delež zapiši z besedo v preglednico pod aktivno sliko.


Središčni kot $\varphi$
$180^{\circ}$
$120^{\circ}$
$90^{\circ}$
$60^{\circ}$
$45^{\circ}$
Del krožnice
polovica
tretjina
četrtina
šestina
osmina

Pojasni medsebojno odvisnost velikosti središčnega kota in dela krožnice (krožnega loka).

Velikost središčnega kota in del krožnice (krožni lok), ki pripada posameznemu središčnemu kotu, sta premo sorazmerni količini.

Obseg kroga izračunamo s formulo $o=2\;\pi\;r$. V prikazu na levi prikaži središčne kote $\alpha_1=180^{\circ}$, $\alpha_2=120^{\circ}$ in $\alpha_3=45^{\circ}$. Za vsak izbrani središčni kot v zvezek zapiši  količnik med dolžino krožnega loka in velikostjo središčnega kota. Kaj ugotoviš?

Dopolni količnik premega sorazmerja med dolžino krožnega loka in velikostjo pripadajočega središčnega kota:
  $\pi \cdot$ r  
180 $^{\circ}$

Dolžino krožnega loka lahko izračunamo  s formulo

$l=\displaystyle \frac{\pi\;r}{180^{\circ}}\cdot \alpha$.

Zgled

V zvezek načrtaj krog s polmerom $5\;\rm cm$. Označi krožni lok, ki pripada središčnemu kotu $50^{\circ}$. Izračunaj dolžino krožnega loka. Rezultat zaokroži na dve decimalki.

<NAZAJ
>NAPREJ399/540