Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Dolžina krožnega loka

Luka in Mojca v zvezek narišeta kroga s polmerom $4\;\rm cm$. Vsak nariše središčni kot $30^{\circ}$. Izračunata dolžino pripadajočega krožnega loka. Primerjaj njuna postopka računanja s svojim postopkom.

Dolžino krožnega loka lahko izračunamo s sklepanjem.

Zgled

Obseg kroga je $48\;\rm cm$. Izračunaj dolžine krožnih lokov s sklepanjem.

Središčni kot $\varphi$
$30^{\circ}$
$45^{\circ}$
$90^{\circ}$
$180^{\circ}$
Dolžine lokov
4 $\rm cm$
  6 $\rm cm$
12 $\rm cm$
24 $\rm cm$

Zgled

Dolžina krožnega loka, ki pripada središčnemu kotu $45^{\circ}$, je $12\;\rm cm$. Izračunaj obseg in premer kroga.

Zgled

Na prikazu spreminjaj polmer kroga. Razišči, kako se spreminja dolžina krožnega loka v odvisnosti od dolžine polmera kroga. Zapiši ugotovitve.

Zgled

Maja nariše krog s polmerom $4\;\rm cm$ in krožni lok, ki pripada središčnemu kotu $\alpha=120^{\circ}$. Jan nariše krog s polmerom $8\;\rm cm$ in krožni lok, ki pripada središčnemu kotu $\beta=60^{\circ}$. Izračunaj in zapiši dolžino obeh krožnih lokov s $\pi$. Kaj ugotoviš?

Točno dolžino krožnega loka lahko zapišemo, če ne uporabimo približka števila $\pi$.

<NAZAJ
>NAPREJ400/540