Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
12.

Središčnemu kotu $\alpha=30^{\circ}$ pripada krožni lok z dolžino $2\;\pi\;\rm cm$. Izračunaj točen obseg kroga in točen polmer kroga.

13.

Naslednjima likoma izračunaj obseg. Podatke preberi s slik. Izračunaj natančne vrednosti obsegov.


14.

Izračunaj obseg lika. S slike lahko prebereš premere posameznih delov. Izračunaj točno vrednost, nato pa rezultat zaokroži na dve decimalki.

15.

Na krožnici s polmerom $6\;\rm cm$ je med točkama $A$ in $B$ krožni lok z dolžino $11\;\rm cm$. Izračunaj velikost središčnega kota, če kraka kota potekata skozi točki $A$ in $B$. Uporabi približek $\pi \doteq 3,14$. Velikost izračunanega kota zaokroži na cele stopinje.

16.

Izračunaj polmer kroga, če je dolžina krožnega loka $l=11\;\rm cm$, središčni kot pa $60^{\circ}$. Za računanje uporabi približek $\pi \doteq \frac{22}{7}$.

17.

Kolo s premerom $90\;\rm cm$ se zasuče. Sled kolesa je pri tem zasuku dolga $110\;\rm cm$. Izračunaj središčni kot, za katerega se je kolo zasukalo. Uporabi približek $\pi \doteq \frac{22}{7}$.

18.

Polmer kroga je $9\;\rm cm$. Izračunaj dolžine krožnih lokov za podane središčne kote. Ustrezno poveži.

<NAZAJ
>NAPREJ405/540