Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Krožni lok je del krožnice med točkama na krožnici, označimo ga z $l$. Dolžina krožnega loka je odvisna od dolžine polmera krožnice $r$ in velikosti pripadajočega središčnega kota $\alpha$. Središčni kot ima vrh v središču kroga, kraka potekata skozi krajišči krožnega loka. V danem krogu sta dolžina krožnega loka in njemu pripadajoč središčni kot premo sorazmerni količini.

Koeficient premega sorazmerja je $\displaystyle \frac{\pi\;r}{180^{\circ}}$.

Dolžino krožnega loka lahko izračunamo s formulo $l=\displaystyle \frac{\pi\;r}{180^{\circ}} \cdot \alpha$.

Poglej primer, kako s formulo izračunamo dolžino krožnega loka v krogu s polmerom $r=21\;\rm cm$ in pripadajočim središčnim kotom $\alpha=13^{\circ}$. Zaokroži na eno decimalko.

Dolžino krožnega loka lahko izračunamo tudi s sklepanjem. Izračunamo obseg kroga in sklepamo na ustrezni del krožnice. Poglej primer.

Vsota dolžin vseh črt, ki lik omejujejo, je obseg lika. Krožni lok je lahko del obsega lika. Poglej primer. Opazuj spreminjanje obsega lika. Rezultat je zapisan s približkom $\pi$.

Kolobar je lik, omejen z dvema krožnicama. Obseg kolobarja je vsota dolžin krožnic. Poglej primer. Izračunana je točna vrednost.

<NAZAJ
>NAPREJ402/540