Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Na krožnici s polmerom $4\;\rm cm$ naslednjim središčnim kotom označi pripadajoče krožne loke.
a) $\alpha=60^{\circ}$ 
b) $\alpha=135^{\circ}$ 
c) $\alpha=240^{\circ}$ 

2.

Krožnico s polmerom $49\;\rm cm$ razdelimo na $15$ skladnih lokov. Izračunaj dolžino enega loka, če je $\pi \doteq \displaystyle \frac{22}{7}$.

3.

Izračunaj dolžine krožnih lokov, ki pripadajo središčnemu kotu $\alpha=45^{\circ}$. Polmeri krožnic se spreminjajo. Izračunane dolžine zaokroži na eno decimalko.

a) $r=3\;\rm cm$, $l=$ 2,4 $\rm cm$ 
b) $r=4\;\rm cm$, $l=$ 3,1 $\rm cm$
c) $r=5\;\rm cm$, $l=$ 3,9 $\rm cm$ 
č) $r=6\;\rm cm$, $l=$ 4,7 $\rm cm$ 
4.

Obseg kroga je $90\;\rm cm$. S premislekom izračunaj dolžino krožnih lokov, ki pripadajo naslednjim središčnim kotom.

a) $\alpha=72^{\circ}$, $l=$ 18 $\rm cm$ b) $\alpha=120^{\circ}$, $l=$ 30 $\rm cm$
c) $\alpha=180^{\circ}$, $l=$ 45 $\rm cm$  č) $\alpha=300^{\circ}$, $l=$ 75 $\rm cm$
5.

Narisani so krožni izseki. Vsak izsek je omejen tudi s krožnim lokom. Izračunaj dolžino vsakega krožnega loka. Ob slikah so zapisane velikosti posameznih središčnih kotov in dolžine polmerov. Računaj s $\pi \doteq 3,14$. Zaokroži na dve decimalki.

6.
<NAZAJ
>NAPREJ403/540