Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obsegi likov

Opiši lik na sliki.
Premisli, kako bi izračunali obseg tega lika.
Izračunaj obseg lika, če je $\pi=\frac{22}{7}$. 

Obseg lika je vsota dolžin vseh daljic in krožnih lokov, ki lik omejujejo.

Zgled

Zapiši obseg lika, če je štirikotnik $ABCD$ kvadrat.

Zgled

Izračunaj obsege likov. Rešitve preveri.

Iz kartona izreži krog s polmerom $6\;\rm cm$. V krog nariši krog z istim središčem in polmerom $2\;\rm cm$. Izreži manjši krog. Nastali lik nalepi v zvezek. Kako bi izračunali obseg lika?

Kolobar je lik, omejen z dvema krožnicama. Obseg kolobarja je vsota dolžin krožnic.

Zgled

V zvezek nariši kolobar s polmeroma $r_1=7\;\rm cm$, $r_2=4,5\;\rm cm$. Izračunaj obseg kolobarja. Obseg zapiši s $\pi$.

Zgled

Središče manjšega kroga povleci v središče večjega kroga. Preberi podatke in izračunaj obseg kolobarja.

<NAZAJ
>NAPREJ401/540