Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ploščina pravokotnika

Dopolni spodnje besedilo. Števila vpisuj s številkami.

Koliko ploščic je položenih v dolžino na sprednji steni učilnice? 7 .
Koliko ploščic je položenih v višino? 10 . Sprednjo steno prekriva 70 ploščic.
Velikost ene ploščice je $225\,{\rm cm^2}$. Velikost prekritega dela stene je 15750 ${\rm cm^2} = $ 157,5 ${\rm dm^2} =$ 1,575 ${\rm m^2}$.
 
Ob pravilnih trditvah zapiši P, ob nepravilnih pa N.
P   Prekriti del stene s ploščicami je pravokotnik.
N   Pravokotnik je telo, ki ima vse kote enake.
P   Kvadrat in pravokotnik sta lika.

Pravokotniku smo dolžino označili z $a$, širino z $b$, ploščino pa s $p$. S premikanjem točk razišči, kako je ploščina pravokotnika odvisna od dolžine stranic.

Ploščina pravokotnika je enaka zmnožku dolžine in širine pravokotnika.

Zapišemo:

$p = a\cdot b$ 

 

<NAZAJ
>NAPREJ510/667